CURRICULUM VITAE
Rijen 25 maart 1949
Opleidingen
1971 - 1977 Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, ’s-Hertogenbosch, afdelingen figuratief en vrij schilderen
1966 - 1971 NXX, lerares kinderverzorging, opvoedkunde en handenarbeid, ’s-Gravenhage
Tentoonstellingen
2019
OVN Congres 2019, Utrecht, de opdracht voor prent ‘het hele spectrum in zicht’, acrylschildering met zeefdruk, oplage 125
2018
P+M ateliers open ateliers 2018, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland. Tentoonstelling GGD It Beaken, Joure
2017
Eindejaarstentoonstelling 17 Oud en Nieuw Museum Waterland, Purmerend. Tentoonstelling Buitenplaats Wester-Amstel, Amstelveen
Groepstentoonstelling CHS, Bunnik. Groepstentoonstelling Kunstproject Heelmeesters Kasteel Groeneveld, Baarn
2016
Eindejaarstentoonstelling 16 Kleur bekennen Museum Waterland, Purmerend
Kunstproject Heelmeester in samenwerking met Huisartsen Hoflaan, Kortenhoef. Aankoop Verbindingen 1 en tentoonstelling van mijn
werk in huisartsenpraktijk, Kortenhoef. Groepstentoonstelling Kunstproject Heelmeesters 16 heelmeesters|16 kunstenaars Raadhuis,
Hilversum; Universiteit van Humanistiek, Utrecht; Pathologie Radboud UMC, Nijmegen
2015
Eindejaarstentoonstelling 15 Recycling - Hergebruik Museum Waterland, Purmerend. Kunstproject GGK Art Zonnestraal, Hilversum
P+M ateliers open ateliers 2015, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland
2014
Kunstproject De Kunst van het Ondernemen in samenwerking met SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland. Tentoonstelling van mijn werk in
SBK en Bibliotheek, Hilversum. Groepstentoonstelling De Kunst van het Ondernemen 20 ondernemers|20 kunstenaars|20 kunstwerken
Raadhuis, Hilversum. P+M ateliers open ateliers 2014, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland. Ledententoonstelling Beeld van een
Vereniging 3 Museum Waterland, Purmerend. Groepstentoonstelling GGK Labyrint Comenius Museum, Naarden-Vesting
2013
Uitgave oeuvrecatalogus ‘Madeleine Metsaars 35 jaar beeldend kunstenaar’ 2 juni 2013 presentatie bij Museum Waterland, Purmerend
P+M ateliers open ateliers 2013, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland. Kunstmanifestatie GKK Kasteel Groeneveld, Baarn
2012
Kunstmanifestatie GKK ’t Spant, Bussum. P+M ateliers open ateliers 2012, Kortenhoef en kunstroute ‘s-Graveland
2011
Tentoonstelling Beschermheiligen Meertens Instituut, Amsterdam en Comenius Museum, Naarden. P+M ateliers open ateliers 2011,
Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland. Tentoonstelling Hotel Jan Tabak, Bussum i.s.m. Houwers Kunst en Bemiddeling
2010
P+M ateliers open ateliers 2010, Kortenhoef tijdens Kunstweek 2010 met presentatie Boekenwrak bij P+M ateliers, Kortenhoef

i.s.m. Kunstkabinet Elganan & Schultheiss, Hilversum. Tentoonstelling Beschermheiligen bij Kunstkabinet Elganan & Schultheiss,
Hilversum en Museum Hilversum, Hilversum. Miniatuurbiënale Huizermuseum, Huizen. De Moederschool Comenius Museum, Naarden en
Huizer Museum, Huizen. Kunst kent geen grenzen GKK, Ambassade Bosnië Herzegovina, ‘s-Gravenhage
2009
Ledententoonstelling Museum Waterland, Purmerend. Kunstmanifestatie GKK ’t Spant, Bussum. Kunst kent geen grenzen GKK met
uitwisselingstentoonstellingen in Musea Bosnië en Vestingmuseum, Naarden, Huizer Museum, Huizen
P+M ateliers open ateliers 2009, Kortenhoef en kunstroute ‘s-Graveland
2008
Art for Nature, Huizer Museum, Huizen. GKK in GSA, Hilversum. DUDOK Stoelenproject GGK Kerkbrink en Museum Hilversum, Hilversum
Groepstentoonstelling Castle Vip Fair, Nederhorst den Berg. Larense Cultuurdag GGK, Laren. Kunstweek Galerie la Chamotte, Laren
P+M ateliers open ateliers 2008, Kortenhoef en kunstroute ‘s-Graveland
2007
Tentoonstelling Museum Waterland, Purmerend. Kunst-Deurenproject, Hilversum. MAUVE project GKK, Laren met tentoonstelling Huizer
Museum, Huizen. Kussenproject GKK tijdens Kunstweek Galerie la Chamotte, Laren. P+M ateliers open ateliers 2007, Kortenhoef en
kunstroute ’s-Graveland
2006
Kunst aan de Dijk NU, Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, ’s-Graveland. WATER GKK, Vestingsmuseum, Naarden. Natuurlijk ‘t Gooi
GGK, Comenius Museum, Naarden. P+M ateliers open ateliers 2006, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland
2005
Tentoonstelling SBK friesland, Leeuwarden. P+M ateliers open ateliers 2005, Kortenhoef en kunstroute ’s-Graveland
2004
GROEI Kunst en Poëzie Manifestatie, Museum Waterland, Purmerend. WEERSPIEGELING Lustrumtentoonstelling P+M ateliers, Kortenhoef
2003
Expositie KPMG, Amstelveen, P+M ateliers open ateliers 2003, Kortenhoef
2002
KUS Scholenproject Purmerend en tentoonstelling Museum Waterland, Purmerend. P+M ateliers open ateliers 2002, Kortenhoef
2001
Ledententoonstelling Museum Waterland, Purmerend, P+M ateliers open ateliers 2001, Kortenhoef
2000
Opening P+M ateliers, Kortenhoef


Nevenactiviteiten
2014 Medeorganisator kunstproject De Kunst van het Ondernemen
2012 - 2018 Organiseren en inrichten tentoonstellingen huisartsenpraktijk Hoflaan, Kortenhoef
2006 - 2018 Docent schilderen in mijn atelier, Kortenhoef
2003 - 2015 Lid Rotary Club Wijdemeren, realisatie clubvaan
1996 - 2002 Bestuurslid Museum Waterland, Purmerend en Lid Werkgroep Ledenactiviteiten

terug